Artist statement

Casper ter Heerdt (Babberich NL, 1966) is een klassieke beeldhouwer en conceptueel kunstenaar, die in zijn werk reflectie, projectie en herkenning onderzoekt. Caspers idioom, dat .appelleert aan persoonlijke ervaringen en herinneringen, laat u als beschouwer bewust ruimte voor een persoonlijke interpretatie. Het werk nodigt uit tot reflectie en een dialoog, geconcentreerd rond de vraag ‘wie’ wij als mensen zijn.

Casper ter Heerdt (Babberich NL, 1966) is a classical sculptor and conceptual artist who explores reflection, projection and recognition. Casper’s idiom appeals to personal experiences and memories and consciously aims to offer you as observer space for a personal interpretation. The work invites you to reflect and is an evocation to a dialog, concentrated on the question ‘who’ we as humans are.

Casper ter Heerdt (Babberich NL, 1966) ist ein Klassische Bildhauer und Konzeptuelle Künstler, der Reflektion, Projektion und Wiedererkennung untersucht. Caspers Idiom appelliert an persönliche Erfahrungen und Erinnerungen und lässt  Ihnen als Betrachter bewußt Raum für eine persönliche Interpretation. Die Arbeit ist eine Aufforderung zur Reflektion und zum Dialog, die sich konzentriert auf die Frage ‘wer’ wir als Menschen sind.

20160818_141118